วันเสาร์, 03 พฤศจิกายน 2561 08:10

ThaiPBS สร้างแรงบันดาลใจเด็กนิเทศทำงานสื่อคุณภาพ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
thaipbs join nited pkru oct 2018 1
 
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.) ThaiPBS ศูนย์ข่าวภาคใต้ จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่การเรียนรู้สื่อสาธารณะ โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน ร่วมด้วย นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สสท. ผศ.ดร.บัณฑิต ไวว่อง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตลอดจน บุคลากรของทั้งสององค์กร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
thaipbs join nited pkru oct 2018 2
 
thaipbs join nited pkru oct 2018 3
 
ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า “เป็นโอกาสดีที่นักศึกษานิเทศศาสตร์มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ หรือ Learning Space โดยกิจกรรมดังกล่าวสื่อมวลชนระดับประเทศ มีการจัดกิจกรรมเสวนา ‘สร้างฝัน สู่ผู้ประกาศ’ โดย วราวิทย์ ฉิมมณี ผู้ประกาศไทยพีบีเอส ฉายหนังสั้นในโครงการสื่อศิลป์เรื่อง ‘อัลไตแลนด์ กับภาพติดต่อ’ การเสวนา ‘เส้นทางสู่ฝัน ผู้กำกับหนังสั้น’ โดย สันติ แต้พานิช และพัฒนา จิรวงค์ ผู้กำกับและผู้เขียนบทภาพยนตร์สั้น และการเสวนา ‘เปิดประตูสู่ ThaiPBS’ โดยตัวแทนสำนักวิศวกรรมภาคใต้ สำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนทำสื่อรุ่นใหม่ในครั้งนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างใกล้ชิดกับคนข่าวคุณภาพ นักสร้างสรรค์ภาพยนตร์มากฝีมือ และทีมงานเทคนิคผู้อยู่เบื้องหลังการออกอากาศสถานีข่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งเสริมให้นักนิเทศศาสตร์เตรียมความพร้อมในเส้นทางอาชีพ และพัฒนาตนเองนำไปสู่การเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพต่อไป อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่สาธารณะนำไปสู่การหาแนวร่วมสร้างสื่อสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจขององค์กรต่อไป”
 
thaipbs join nited pkru oct 2018 4
 
thaipbs join nited pkru oct 2018 5
 
thaipbs join nited pkru oct 2018 6
 
thaipbs join nited pkru oct 2018 7
 
thaipbs join nited pkru oct 2018 8
 
thaipbs join nited pkru oct 2018 9
 
thaipbs join nited pkru oct 2018 10
 
thaipbs join nited pkru oct 2018 11
 
thaipbs join nited pkru oct 2018 12
 
thaipbs join nited pkru oct 2018 13
 
thaipbs join nited pkru oct 2018 14
 
thaipbs join nited pkru oct 2018 15
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 781 times