วันศุกร์, 08 เมษายน 2559 16:20

PCIT โชว์วิสัยทัศน์การศึกษาท่องเที่ยวและบริการ เวทีสัมมนานานาชาติ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
The 3rd International Seminar Association of The Indonesian Tourism Tertiary Education Institutions
 
วันที่ 7 เมษายน 2559 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต Phuket College of International Toursim : PCIT PKRU ร่วมกับ Hildiktipari และ STIPRAM จัดประชุมสัมมนานานาชาติ The 3rd International Seminar Association of The Indonesian Tourism Tertiary Education Institutions (AITTEI) โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการคณบดี PCIT PKRU ขึ้นเวทีสัมมนาแนะนำวิทยาลัยฯ Prof.Dr. Jeffrey Dale Hobbs อาจารย์ประจำ PCIT PKRU บรรยายหัวข้อ Selected Issues in Hospitality and Tourism after the Implementation of the ASEAN Economic Community in Thailand ตลอดจน ตัวแทนจากหน่วยงานการท่องเที่ยวและบริการ และสถาบันการศึกษา จากภาครัฐ เอกชน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศในกลุ่มอาเซียน เอเชีย และยุโรป เข้าร่วมอย่างเนืองแน่น ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม 1 โรงแรม ภูเก็ต รอยัล ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 
The 3rd International Seminar Association of The Indonesian Tourism Tertiary Education Institutions 1
 
The 3rd International Seminar Association of The Indonesian Tourism Tertiary Education Institutions 2
 
ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสวงหาแนวคิดที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงการจัดการศึกษาด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ และแสวงหาความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานการท่องเที่ยวภาครัฐ และเอกชน ในภูมิภาคอาเซียน ที่มานำเสนอพัฒนาการ รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยว และแวดวงการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ร่วมกัน และหาแนวทางความร่วมมือเพื่อการก้าวไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากการรวมเป็นหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน   
 
The 3rd International Seminar Association of The Indonesian Tourism Tertiary Education Institutions 3
 
The 3rd International Seminar Association of The Indonesian Tourism Tertiary Education Institutions 4
 
นอกจากนี้ “สำหรับ PCIT PKRU เป็นวิทยาลัยการท่องเที่ยวหนึ่งเดียวของภูมิภาคอันดามัน ที่มุ่งหวังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการศึกษาด้านการท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับอาเซียน และนานาชาติ ด้วยวิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิตผู้มีทักษะด้านการท่องเที่ยวและการบริการ มีองค์ความรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการ ตลอดจนให้บริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและอาเซียน” รักษาการคณบดี PCIT PKRU กล่าว 
 
 
The 3rd International Seminar Association of The Indonesian Tourism Tertiary Education Institutions 5
 
The 3rd International Seminar Association of The Indonesian Tourism Tertiary Education Institutions 8
 
The 3rd International Seminar Association of The Indonesian Tourism Tertiary Education Institutions 10
 
The 3rd International Seminar Association of The Indonesian Tourism Tertiary Education Institutions 11
Read 1372 times Last modified on วันอังคาร, 12 เมษายน 2559 09:23