วันพฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2559 13:15

นิเทศศาสตร์ ถกประเด็นทางรอดธุรกิจสื่อภูเก็ตยุค AEC

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ทางรอดธุรกิจสื่อยุค AEC

วันที่ 22 มีนาคม 2559 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาเรื่อง “ความท้าทายและทางรอดของธุรกิจสื่อ จ.ภูเก็ต ในยุค AEC” ณ ห้องประชุม 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยมี ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้มากความสามารถและประสบการณ์จากองค์กรธุรกิจสื่อที่มีชื่อเสียงใน จ.ภูเก็ต ได้แก่ คุณพรหมภัสสร จรจรัญฐานพงศ์ บรรณาธิการนิตยสาร Phuket Bulletin และ คุณเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว ประธานบริหาร 94 City Radio และ City News การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารธุรกิจการสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์เพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และกลยุทธ์การบริหารธุรกิจสื่อใน จ.ภูเก็ต ให้อยู่รอดและประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน หรือ AEC จากวิทยากรนักวิชาชีพผู้มีประสบการณ์

ทางรอดธุรกิจสื่อยุค AEC

ทางรอดธุรกิจสื่อยุค AEC

ทางรอดธุรกิจสื่อยุค AEC

ทางรอดธุรกิจสื่อยุค AEC

ทางรอดธุรกิจสื่อยุค AEC

Read 1092 times