วันอาทิตย์, 11 กันยายน 2559 09:23

เจริญพระพุทธมนต์ “พระพุทธอุดมวัฒนมงคล”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธอุดมวัฒนมงคล
 
วันที่ 9 กันยายน 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคลบูชาพระพุทธอุดมวัฒนมงคล โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย นายจำรัส ปิติกุลสถิตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริจาคเงินสร้างพระพุทธอุดมวัฒนมงคล และมณฑป ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธอุดมวัฒนมงคล
 
“พระพุทธอุดมวัฒนมงคล” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตั้ง 59 นิ้ว สูง 3.50 เมตร โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานนามเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 ว่า ‘พระพุทธอุดมวัฒนมงคล’ มีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงเจริญด้วยอุดมมงคลสูงสุด นอกจากนั้นที่เศียรขององค์พระได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ที่คนในองค์กรและแขกผู้มาเยือน ให้การเคารพสักการะ ทั้งนี้พิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล และเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา ให้คงอยู่สืบไป
 
พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธอุดมวัฒนมงคล
 
พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธอุดมวัฒนมงคล
 
พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธอุดมวัฒนมงคล
 
พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธอุดมวัฒนมงคล
 
พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธอุดมวัฒนมงคล
 
พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธอุดมวัฒนมงคล
 
พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธอุดมวัฒนมงคล
 
Content & Pics by งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต(PR PKRU) 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1263 times