วันศุกร์, 22 กันยายน 2560 12:59

อบรมแนวปฏิบัติ “พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ในการนี้มี นายถาวร คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ดร.ณัฎฐพงศ์ ถือดำ รองอธิการบดี ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ตลอดจน ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และประชาชน เข้าร่วม
 
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
ดร.ณัฎฐพงศ์ ถือดำ กล่าวว่า “การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร    มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 นับเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศชาติ และยังคงโศกเศร้าเป็นล้นพ้น มาสู่พสกนิกรชาวไทย ทั่วทั้งประเทศ ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้ความรู้ในด้านต่างๆ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ’ ขึ้น ซึ่งพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพสกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมกันแสดงความอาลัย และร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดังนั้นลำดับพิธีการจำเป็นต้องดำเนินไปตามราชประเพณี ให้สมพระเกียรติสูงสุด ดังกล่าวนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชน และประชาชน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบแผนระเบียบแผนปฏิบัติ และสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ให้รับทราบแนวทางเดียวกันต่อไปได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสัญญา เจริญพร และ นายณุวัฒน์ ชื่นอารมณ์ เจ้าพนักงานในพระองค์ชำนาญการ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ซึ่งเป็นบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ” รองอธิการบดีกล่าว
 
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
ภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1521 times Last modified on วันศุกร์, 22 กันยายน 2560 13:47