วันพุธ, 22 พฤศจิกายน 2560 15:46

PKRU ร่วมกับ UiTM, Malaysia ประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมการตลาดและการขายปลีก

Written by
Rate this item
(1 Vote)
The6th International Conference on Marketing and Retailing 1
 
ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ Faculty of Business and Management of Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย จัดประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการตลาดและการขายปลีก The 6th International Conference on Marketing and Retailing ในหัวข้อ “Mobile Engagement Loyalty Data (M.E.L.D) : Cross Cultural Perspectives” โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต Professor Dr. Sofiah Abd Rahman (Retail Management) สถาบัน Business Excellence, Malaysia ตลอดจน นักวิชาการ นักวิจัย ทั้งชาวไทย มาเลเซีย และจากนานาชาติ เข้าร่วมนำเสนอและรับฟังการเสนอผลงานวิจัย ณ ห้องประชุม ภูเก็ต โบ๊ทลากูน รีสอร์ท 
 
The6th International Conference on Marketing and Retailing 2
 
The6th International Conference on Marketing and Retailing 3
 
สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการตลาดและการขายปลีกของนักวิชาการจากทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย อีกทั้งเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และนักธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งผลงานวิจัยที่นำเสนอในงานมีความหลากหลาย ประเด็นน่าสนใจ สามารถนำไปต่อยอดให้เป็นรูปธรรมได้ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็น Smart City ที่มุ่งใช้องค์ความรู้ทางการตลาดในการยกระดับให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย ในด้านการแพทย์ การท่องเที่ยวทางทะเล และการจัดประชุมนานาชาติ
 
The6th International Conference on Marketing and Retailing 4
 
The6th International Conference on Marketing and Retailing 5
 
The6th International Conference on Marketing and Retailing 6
 
The6th International Conference on Marketing and Retailing 7
 
The6th International Conference on Marketing and Retailing 8
 
The6th International Conference on Marketing and Retailing 9
 
The6th International Conference on Marketing and Retailing 10
 
The6th International Conference on Marketing and Retailing 11
 
The6th International Conference on Marketing and Retailing 12
 
The6th International Conference on Marketing and Retailing 13
 
ภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 908 times