วันอังคาร, 24 มกราคม 2560 08:27

PKRU ขึ้นแท่นอันดับ 28 ของประเทศ TOP UNIVERSITIES BY GOOGLE SCHOLAR

Written by
Rate this item
(1 Vote)
google scholar 2016
 
Webometrics.com (เว็บไซต์จัดอันดับ World Ranking University ที่ได้รับการยอมรับและอ้างอิงในระดับโลก) ได้ประกาศผลการจัดอันดับ 5,000 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่ใช้จำนวนการอ้างอิงของนักวิชาการกูเกิ้ล (TOP UNIVERSITIES BY GOOGLE SCHOLAR CITATIONS) ในรอบ พ.ศ. 2559 ผลปรากฏว่า อันดับมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเผยแพร่วิชาการ (Openness) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) ได้อันดับ 4,422 ของโลก/อันดับ 28 ของ ประเทศไทย/ และอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพียง 3 แห่งเท่านั้นที่ติดอันดับใน 5,000 ของโลก)
 
arit pkru
 
research matrix
 
สำหรับความก้าวหน้าในมิติด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการ-งานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อย่างเป็นที่ประจักษ์บนโลกดิจิทัลเกิดจากการวางระบบ และการจัดการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT PKRU) ในการนำผลงานทางวิชาการโดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าสู่ระบบ GOOGLE SCHOLAR ซึ่งจะทำให้ผลงานทางวิชาการเหล่านั้นได้รับการเผยแพร่ออกไปอย่างไร้พรหมแดน อีกทั้งเป็นการแสดงถึงศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงในระดับประเทศ และนานาชาติ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 2675 times Last modified on วันอังคาร, 24 มกราคม 2560 08:47