วันจันทร์, 16 มกราคม 2560 11:33

มูลนิธิโตโยต้าฯ สานต่อโอกาสทางการศึกษา มอบทุน นศ.ราชภัฏภูเก็ต ต่อเนื่องปีที่ 11

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 แก่นักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จำนวน 120 ทุน เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต นายวิบูลชัย ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมมอบทุนแก่นักศึกษา โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี
 
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
 
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
 
สำหรับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เป็นมูลนิธิฯ ที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้มีโอกาสเรียนในระดับที่สูงขึ้น สำหรับ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา รวมเป็นระยะเวลา 11 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 9,250,000 บาท จากการให้โอกาสทางการศึกษาดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาขึ้น เพื่อให้ผู้รับทุนการศึกษาได้พบปะกับผู้สนับสนุนทุนการศึกษา รวมทั้งก่อให้เกิดประสิทธิภาพของกระบวนการมอบทุนการศึกษา ตลอดจนเพื่อช่วยให้นักศึกษาประสบผลสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป
 
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
 
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
 
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
 
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
 
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
 
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
 
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
 
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
 
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
 
 ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
 
Read 1105 times