วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561 09:10

อันดามันมั่นคง ทีวีชุมชน เพื่อคนอันดามัน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
 
tv andaman dec 2018 1
 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการฝึกทักษะการจัดกิจกรรมพิเศษ “อันดามันมั่นคง ทีวีชุมชน เพื่อคนอันดามัน” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อาคารคณะวิทยาการจัดการ 
 
tv andaman dec 2018 2
 
tv andaman dec 2018 3
 
tv andaman dec 2018 4
 
สำหรับโครงการดังกล่าวได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับทีวีชุมชน การนำเสนอคลิปวีดีโอรายการทีวีโดยฝีมือของนักศึกษา รวมถึงมีการจัดเวทีเสวนา “เรื่องเล่าจากทีวีชุมชน อันดามันมั่นคง” โดย วิทยากรจากชุมชนที่เคยนำเสนอเรื่องราวผ่านทีวีชุมชน อันดามันมั่นคง ประกอบด้วย คุณด้าหนาน ศรีมั่น ผู้ใหญ่บ้านบางคณฑี ต.ราไวย์ จากตอน “เหวนบ้านบางคณฑี สัมผัสวิถีชุมชนติดเล” / คุณจักรณรงค์ ภักตรามุกข์ เจ้าหน้าจัดการความรู้มิวเซียมภูเก็ต จากตอน “ตะลุยมิวเซียมภูเก็ต” / คุณภัคชานันท์ แสงทอง เจ้าของสวนภัคชานันท์ จากตอน “เกษตรป้ายแดง แรงบันดาลใจของคนเริ่มต้นทำสวน” / คุณสัญญา ยุคุณธร ผู้กำกับและตัดต่อรายการทีวีชุมชน อันดามันมั่นคง และ คุณอภิสิทธิ์ คนชม ผู้ดำเนินรายการทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง
 
ทั้งนี้ ทีวีชุมชน อันดามันมั่นคง ออกอากาศผ่านช่องทาง www.facebook.com/securedandamancommunitytv ดำเนินงานโดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (รายการในพื้นที่ จ.ภูเก็ต) ที่ผนวกกับการเรียนการสอนรายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ มีการนำเสนอประเด็นข่าวท้องถิ่นเพื่อคนอันดามัน ทั้งในรูปแบบของรายการ สัมภาษณ์ และถ่ายทอดสด โดยสถานีมีแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ “ทีวีที่เสนอเนื้อหาเรื่องราวเพื่อสะท้อน สิทธิ ศักยภาพ อัตลักษณ์ วิถีชีวิตที่ชุมชนต้องการสื่อสาร ผ่านสื่อทีวีของชุมชน สร้างความสนใจของสังคม และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”
 
tv andaman dec 2018 5
 
tv andaman dec 2018 6
 
tv andaman dec 2018 7
 
tv andaman dec 2018 8
 
tv andaman dec 2018 9
 
tv andaman dec 2018 10
 
tv andaman dec 2018 11
 
tv andaman dec 2018 12
 
tv andaman dec 2018 13
 
tv andaman dec 2018 14
 
tv andaman dec 2018 15
 
tv andaman dec 2018 16
 
tv andaman dec 2018 17
 
tv andaman dec 2018 18
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 942 times Last modified on วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561 09:24