วันพฤหัสบดี, 14 มกราคม 2559 11:42

ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรม “การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน”

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรม “การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน”

วันที่ 12 มกราคม 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับการอบรมได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และ ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรม “การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน”

ผศ.ดร.ประภา กาหยี เปิดเผยรายละเอียดว่า “มหาวิทยาลัยทำการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF) เพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตแล้ว ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประเมินล่าสุดที่ประกาศเมื่อปี พ.ศ.2558 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ที่นำมาใช้กับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่ และหลักสูตรที่จะปรับปรุงของสถาบัน ดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเข้าใจเกณฑ์เหล่านี้ และปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด เพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ” อธิการบดี กล่าว  

 ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรม “การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน”
 
ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรม “การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน”
 
ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรม “การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน”
Read 1227 times Last modified on วันพุธ, 20 มกราคม 2559 09:01

Media