วันอังคาร, 13 ธันวาคม 2559 11:30

ม.ราชภัฏภูเก็ต อบรมพัฒนาจิต เพื่อให้ท้องถิ่นเกิดปัญญาและสันติสุข

Written by
Rate this item
(1 Vote)
วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)
 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดการอบรมพัฒนาจิตหลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย รุ่นที่ 47 โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ดร.เวท ไทยนุกูล ประธานชมรมปฏิบัติธรรม จ.ภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน และผู้ปฏิบัติธรรม เข้าร่วม ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
 
วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)
 
วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)
 
ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล กล่าวว่า “สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ วัดลัฏฐิวราราม (วัดใต้) ชมรมผู้ปฏิบัติธรรมจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และเทศบาลตำบลฉลอง ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นตามหลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจ ได้มีโอกาสฝึกอบรมพัฒนาจิต ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสงบแห่งจิต มีความสุขในการดำรงชีวิต สำหรับในปีนี้ นับว่าเป็นการบำเพ็ญมหากุศล เนื่องจากมีการจัดอบรมการเจริญ 3 ลักษณะ คือ การเจริญองค์ทาน องค์ศีล และองค์ภาวนา อันเป็นแนวทางที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดบุญ โดยเฉพาะองค์ภาวนา เป็นกิจกรรมที่สร้างบุญที่เข้มข้นที่สุด อย่างไรก็ตาม สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป คนในสังคมท้องถิ่นก็ประสบกับปัญหาหลายด้านเช่นกัน มหาวิทยาลัยมองว่า ทุกปัญหาของท้องถิ่น คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือ แม้จะดำเนินการได้กับคนบางส่วนของสังคม แต่เมื่อมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง คอยปลูกฝัง สั่งสม และเผยแพร่แนวคิดและวิธีปฏิบัติที่ดีที่ถูกต้อง ก็จะสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของคนในสังคมได้ส่วนหนึ่ง อย่างน้อยที่สุด ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถมีที่พึ่งทางใจ คือ หลักคำสอนและการปฏิบัติตนที่ดีที่ถูกต้องของศาสนา ทั้งนี้เพื่อให้คนในสังคมมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุข” ผอ.สถาบันวิจัยฯ กล่าว
 
วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)
 
วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)
 
วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)
 
วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)
 
วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)
 
วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
 
Read 1236 times Last modified on วันอังคาร, 13 ธันวาคม 2559 14:09