วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2562 15:39

ม.ราชภัฏภูเก็ต สืบสานประเพณี “ถวายเทียนพรรษา” ประจำปี 2562

Written by
Rate this item
(1 Vote)
wat vichitsankaram phuket city july 2019 1
 
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) อ.เมือง จ.ภูเก็ต องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562 โดยมี พระมหาอุเทนปัญญาทีโป เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการฝ่ายบริหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ตลอดจน ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา และจตุปัจจัย
 
wat vichitsankaram phuket city july 2019 2
 
wat vichitsankaram phuket city july 2019 3
 
สำหรับวันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้สืบทอดปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานจนถึงปัจจุบัน ในช่วงเข้าพรรษา ตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 จนถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ระยะเวลา 3 เดือน เป็นช่วงเวลาสำคัญ ที่พระสงฆ์จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากขึ้น ด้วยการได้บำเพ็ญกุศล ศึกษาพระธรรม ปฏิบัติธรรม ทำบุญ รักษาศีลให้จิตใจผ่องใส ซึ่งกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน คือ การถวายผ้าอาบน้ำฝน สิ่งจำเป็นแก่พระสงฆ์ ถวายภัตตาหาร สังฆทาน เทียนพรรษา สำหรับใช้ส่องสว่างในเวลาปฏิบัติธรรม และเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลร่วมกัน อันจะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป
 
wat vichitsankaram phuket city july 2019 4
 
wat vichitsankaram phuket city july 2019 5
 
wat vichitsankaram phuket city july 2019 6
 
wat vichitsankaram phuket city july 2019 7
 
wat vichitsankaram phuket city july 2019 8
 
wat vichitsankaram phuket city july 2019 9
 
wat vichitsankaram phuket city july 2019 10
 
wat vichitsankaram phuket city july 2019 11
 
wat vichitsankaram phuket city july 2019 12
Read 392 times Last modified on วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2562 16:02