วันศุกร์, 08 มีนาคม 2562 09:13

พวกเรากับสีน้ำ KM อบอุ่น อบอวลความสุข

Written by
Rate this item
(1 Vote)

Watercolor Therapy 1

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM : Knowledge Management “พวกเรากับสีน้ำ” โดยมี ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะ วจก. เข้าร่วม ณ The Pago Design Hotel Phuket สำหรับกิจกรรม KM ดังกล่าวมี คุณศักดิ์ชัย ศรีวัฒนาปิติกุล (ครูชัย) กระบวนกรอิสระและนักบำบัดศิลปะบำบัด ร่วมถ่ายทอดกิจกรรมที่มีแนวคิดว่า ด้วยความรักและเข้าใจ พื้นที่เล็กๆ ที่จะช่วยเติมพลังชีวิตและการเชื่อมโยงภายในผ่านการวาดและระบายสีน้ำอย่างอิสระ โดยไม่ยึดติดกับทฤษฎีหรือความงดงามใดๆ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางศิลปะ ซึ่งเป็นกิจกรรมอันอบอุ่นที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทำกิจกรรมต่อในห้องสอนได้ ผ่านการเรียนรู้ อาทิ ฟังเสียงหัวใจ ฝึกการฟัง นำพาไปสู่การอยู่กับปัจจุบัน / สำรวจตนเองและการใช้สีน้ำ / สำรวจคุณค่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการใช้สีน้ำ / การปล่อยวาง ยอมรับ เข้าใจ เติมพลังชีวิตผ่านการใช้สีน้ำ และสรุปบทเรียนการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning

Watercolor Therapy 2

Watercolor Therapy 3

Watercolor Therapy 4

Watercolor Therapy 5

Watercolor Therapy 6

Watercolor Therapy 7

Watercolor Therapy 8

Watercolor Therapy 9

Watercolor Therapy 11

Watercolor Therapy 12

Watercolor Therapy 13

Watercolor Therapy 14

Watercolor Therapy 16

Watercolor Therapy 17

Watercolor Therapy 18

Watercolor Therapy 19

Watercolor Therapy 20

Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7 

Read 486 times