วันศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2559 14:28

ราชภัฏภูเก็ต พุ่งอันดับที่ 6 E-university ของราชภัฏทั่วประเทศ

Written by
Rate this item
(2 votes)

รายงานข่าวจาก Webometrics Ranking of World Universities จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info การประกาศผลเมื่อเดือนมกราคม 2559 จัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้เป็นมหาวิทยาลัย E-University คุณภาพอันดับที่ 6 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยทั้งหมด 38 แห่ง (เดิมอยู่ลำดับที่ 25 เมื่อเดือนสิงหาคม 2558) และอยู่ลำดับที่ 47 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในส่วนของทวีปเอเชีย อยู่ลำดับที่ 131 และลำดับที่ 3,433 ของสถาบันโลก สำหรับหลักเกณฑ์การจัดอันดับ "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)" ตามเกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วย 1. VISIBILITY (50%) เป็นการใช้ค่าเฉลี่ยระหว่าง Majestic SEO และ Ahrefs ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลจำนวนลิงค์ ภายนอกที่ลิงค์เข้ามาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 2. PRESENCE (10%) คือการวัดจำนวนหน้าเว็บเพจของมหาวิทยาลัยภายใต้โดเมน ซึ่งไม่นับรวม .pdf files (วัดด้วย Google) 3. OPENNESS (10%) คือการวัดจำนวนไฟล์เอกสาร (.pdf files) ที่นำเสนอบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (วัดด้วย Google) และ 4. EXCELLENCE (30%) = จำนวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งรวบรวม 10% ของงานวิจัยหรือเอกสารวิชาการที่ถูกนำไปอ้างอิงมากที่สุดในแต่ละสาขาวิชา ในระยะเวลา 5 ปี

ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต เผยว่า “ลำดับจาก Webometrics ถือเป็นเว็บไซต์จัดลำดับ E-university ที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก สำหรับลำดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ก้าวกระโดดจากการจัดลำดับครั้งที่ผ่านๆ มา เนื่องจากการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลด้าน IT และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกอย่างมีระบบ เช่น  การพัฒนาเนื้อหา Content ที่หลากหลาย การทำ SEO และการพัฒนาเว็บไซต์ในองค์กร พร้อมด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กร จึงเป็นองค์ประกอบให้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศ”

webometric

Read 2096 times