วันจันทร์, 02 กรกฎาคม 2561 10:45

PKRU เปิดเวทีประลองหุ่นยนต์ WRO 2018 เฟ้นหาแชมป์ภาคใต้

Written by
Rate this item
(1 Vote)
world robot olympiad 2018 1
 
ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2561 รอบชิงชนะเลิศภูมิภาคใต้ (WRO 2018 : World Robot Olympiad 2018) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นางสาวนวลวรรณ ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตลอดจน คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม ณ หอประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
world robot olympiad 2018 2
 
world robot olympiad 2018 3
 
นางสาวนวลวรรณ ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ กล่าวว่า “การแข่งขัน WRO 2018 ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศภาคใต้ ประกอบด้วยการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติประเภททั่วไป 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี / รุ่นอายุไม่เกิน15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รวมทีมผู้เข้าแข่งขันในภาคใต้ทั้งสิ้น 67 ทีม เป็นเยาวชนจำนวน 270 คน ซึ่งจำนวนของผู้เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 40% เมื่อเทียบกับการแข่งขันในปีที่ผ่านมา ถือเป็นสัญญาณที่ดี ที่แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของเยาวชนไทยกับการเข้าสู่ Thailand 4.0 อีกทั้งช่วยสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพด้านการเขียนโปรแกรมและออกแบบหุ่นยนต์”  
 
world robot olympiad 2018 4
 
world robot olympiad 2018 5
 
ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการให้แก่เยาวชนในภาคใต้ จึงได้ร่วมกับ แกมมาโก้ จัด WRO 2018 จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ขยายขอบเขตความรู้โดยการสร้างสรรค์หุ่นยนต์ สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งเป็นเวทีแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ ซึ่งเชื่อว่าเยาวชนผู้เข้าแข่งขันจะสามารถนำความรู้และทักษะดังกล่าวนำไปพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีในระดับสูง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป” 
 
world robot olympiad 2018 6
 
world robot olympiad 2018 7
 
world robot olympiad 2018 8
 
world robot olympiad 2018 9
 
world robot olympiad 2018 10
 
world robot olympiad 2018 11
 
world robot olympiad 2018 12
 
world robot olympiad 2018 13
 
world robot olympiad 2018 14
 
world robot olympiad 2018 15
 
world robot olympiad 2018 16
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1131 times