วันพุธ, 16 มีนาคม 2559 14:41

บวงสรวงพิธีพราหมณ์ ประดิษฐานพระพิฆเนศ ณ ราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)
บวงสรวงพระพิฆเนศ
 
วันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต นางวาสนา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายประสาท จันทรโชติ ผู้ร่วมบริจาคทุนสร้างพระพิฆเนศ ตลอดจน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ นักศึกษา ชมรมคนรักในหลวง จ.ภูเก็ต และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธี ณ ลานประดิษฐาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับการดำเนินพิธีได้รับเกียรติจาก พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ หัวหน้าคณะพราหมณ์ สังกัดสำนักพระราชวัง ประกอบพิธี
 
บวงสรวงพระพิฆเนศ
บวงสรวงพระพิฆเนศ 
ผศ.ดร.ประภา กาหยี กล่าวว่า “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นขุมทรัพย์ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ให้บริการแก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวิชาการ การจัดกิจกรรม การวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาแก่ท้องถิ่น นอกจากนั้น ยังเป็นสถานที่ให้การต้อนรับและเยี่ยมชม เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีพระพุทธอุดมวัฒนมงคล อันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของสำนักฯ และนับเป็นโอกาสดีอีกครั้งที่มีกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดสร้างองค์พระพิฆเนศ เพื่อประดิษฐาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  สำหรับพระพิฆเนศนั้น เป็นเทพที่ผู้คนนิยมบูชา เพราะเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความสำเร็จ เทพแห่งความรู้ ผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาต่างๆ จากเหตุผลเหล่านี้ มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีการจัดพิธีบวงสรวงอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาพราหมณ์ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นแก่มหาวิทยาลัย และผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธา ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยพร้อมให้การต้อนรับผู้มาเยือนที่ประสงค์จะเข้ามาร่วมสักการะพระพิฆเนศ ณ ลานด้านหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม” อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าว
 
Worship Lord Ganesha2
 
บวงสรวงพระพิฆเนศ
 
บวงสรวงพระพิฆเนศ
 
บวงสรวงพระพิฆเนศ
 
Worship Lord Ganesha7
 
รับชมภาพเพิ่มเติม พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ
 
Read 2322 times Last modified on วันพุธ, 16 มีนาคม 2559 15:47