วันพุธ, 18 กรกฎาคม 2561 15:19

PKRU รับเป็นเจ้าภาพมหกรรมงานดิจิทัลอุดมศึกษาระดับชาติ WUNCA 38th

Written by
Rate this item
(1 Vote)
wunca 37th 1
 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37 (WUNCA 37th) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 2) ม.ราชภัฏนครสวรรค์
 
wunca 37th 2
 
wunca 37th 3
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง กล่าวว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 38 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพมหกรรมงานด้านดิจิทัลระดับประเทศของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต PKRU ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ โดยใช้ศูนย์ประชุมซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะภูเก็ต ผ่านการจัดงานระดับชาติมากมาย ประกอบกับได้จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีดิจิทัลทันสมัย อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนั้น PKRU ในฐานะขององค์กรท้องถิ่นซึ่งมีการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 และ Phuket Smart City เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างความประทับใจทั้งเนื้อหาสาระและกิจกรรม workshop ที่หลากหลาย การแสดงนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลของนักศึกษาและบุคลากร เพื่อแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาดิจิทัลแนวหน้าของภูมิภาค” รองอธิการบดี PKRU กล่าว
 
wunca 37th 4
 
wunca 37th 5
 
wunca 37th 6
 
wunca 37th 7
 
wunca 37th 8
 
wunca 37th 9
 
wunca 37th 10
 
wunca 37th 11
 
wunca 37th 12
 
wunca 37th 13
 
wunca 37th 14
 
wunca 37th 15
 
FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7652 3094-7 
Read 2272 times