วันเสาร์, 15 ธันวาคม 2561 08:42

ม.ราชภัฏภูเก็ต เตรียมจัดงาน IT เพื่อการศึกษาระดับชาติ (WUNCA 38th) ต้นปี 2562

Written by
Rate this item
(1 Vote)
wunca 38 th 1
 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน WUNCA 38th การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ภายใต้แนวคิด “มุ่งสู่การศึกษาอัจฉริยะเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (Towards Smart Education for Smart City and Sustainable Local Development) โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
wunca 38 th 2
 
wunca 38 th 3 
 
wunca 38 th 4
 
wunca 38 th 5
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลผู้คนสัมผัสกับการใช้เทคโนโลยีตลอดทั้งวัน ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน อินเตอร์เน็ต ข้อมูล BIG DATA ระบบสารสนเทศไอที ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ทำให้การดำเนินชีวิตกระบวนการคิดการทำงานต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสภาพสังคมปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกำลังก้าวสู่การเป็น Smart University ซึ่งราชภัฎภูเก็ต ได้เตรียมเรื่องการวางโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็น Smart University อย่างเต็มรูปแบบ ในการนี้มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน WUNCA 38th ร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (Uninet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware Software สำหรับการจัดงานในปีนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติมาร่วมให้ความรู้ รวมถึงเป็นการบริการวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันอาชีวศึกษา เข้าร่วม ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน โดยการจัดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 -25 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุม และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต” อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าว
 
wunca 38 th 6
 
wunca 38 th 7
 
wunca 38 th 8
 
wunca 38 th 9
 
wunca 38 th 10
 
wunca 38 th 11
 
wunca 38 th 12
 
wunca 38 th 13
 
wunca 38 th 14
 
wunca 38 th 15
 
wunca 38 th 16
 
wunca 38 th 17
 
wunca 38 th 18
 
wunca 38 th 19
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 759 times Last modified on วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561 12:20