วันอาทิตย์, 01 กันยายน 2562 11:28

MSPKRU ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Yokohama City University, Japan

Written by
Rate this item
(1 Vote)

4

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจาก YOKOHAMA CITY UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน วิชาการ ภาษา และศิลปวัฒนธรรม ในโครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาความเป็นสากลของคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM (19106) ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำหรับการดำเนินงานและความร่วมมือดังกล่าวเกิดจากนโยบายการพัฒนาหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ดังนั้นการร่วมมือกับพันธมิตรสถาบันการศึกษาจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียจึงเป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้ MS PKRU สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

6

8

18

20

25

IMG 7418

DSCF9300

DSCF9336

DSCF9347

DSCF9385

IMG 7399

IMG 7356

DSCF9408

Read 410 times