วันอาทิตย์, 10 กรกฎาคม 2559 21:36

สาขาฯผู้ประกอบการ รับรางวัลโครงการ Young Professional Retailer

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Young Professional Retailer
 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมกิจกรรม “พิธีปฐมนิเทศและเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2559 ในโครงการ Young Professional Retailer & Maintenance Engineering” ณ หอประชุมใหญ่ เขตพื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยภายในงานมีการมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีและปฏิบัติงานดีเด่น ในโอกาสนี้ นางสาววันวิสา เนื้ออ่อน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในโครงการ “Young Professional Retailer” ประเภทเหรียญเงิน 
 
Young Professional Retailer 1
 
Young Professional Retailer 2
 
โดยมี ดร.อนุศรา สาวังชัย อาจารย์ประจำสาขา เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ "Instructor Embedding in Firms to Gain Ultimate Knowledge for Students" โครงการครูฝึกฝังตัวในสถานประกอบการกับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
ดร. อนุศรา สาวังชัย เผยว่า “กลุ่ม Central Group โดยบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรู้และมีความชำนาญการทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ให้แก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ ของ Central Group โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี แก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ” 
 
ด้านนางสาววันวิสา เนื้ออ่อน กล่าวด้วยความดีใจว่า ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากอาจารย์ทุกท่าน และรู้สึกดีใจมาก ๆ ที่ได้มีโอกาสเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อยากฝากให้น้อง ๆ ทุกคนตั้งใจเรียน เพื่ออนาคตที่สดใส 
 
Young Professional Retailer 3
 
Young Professional Retailer 4
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1360 times