วันพุธ, 06 มิถุนายน 2561 08:47

นักข่าวพลเมือง : ขนมอังกู๊ ขนมโบราณจีนฮกเกี้ยน จ.ภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)

Gen C Reporter นักศึกษานิเทศศาสตร์ (กศ.บป.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จะพาไปศึกษาขนมอังกู๊หรือขนมเต่า เป็นขนมโบราณของคนเชื่อสายจีนฮกเกี่ยน มักใช้ในงานไหว้เจ้า และใช้ในงานมงคล ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต
 
Read 1629 times