วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2561 11:13

ผลงานนักศึกษา โฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเทียวจังหวัดภูเก็ต

Written by
Rate this item
(0 votes)

ผลงานนักศึกษา โฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเทียวจังหวัดภูเก็ตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต >>>มาต๊ะภูเก็ต Ma Tah Phuket , (Welcome to Phuket, Thailand)<<<

Read 1530 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2561 12:23

Media