วันพุธ, 05 กันยายน 2561 08:41

ผลงานนักศึกษา โฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ต เรื่อง "มาภูเก็ต เที่ยวไหนดี"

Written by
Rate this item
(2 votes)

ผลงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  ม.ราชภัฏภูเก็ต โฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ต เรื่อง "มาภูเก็ต เที่ยวไหนดี"

Read 1658 times Last modified on วันพุธ, 05 กันยายน 2561 09:13

Media