วันอังคาร, 22 พฤษภาคม 2561 08:51

นักข่าวพลเมือง : ต้นไม้ใหญ่กับการพัฒนาเมือง จ.ภูเก็ต

Written by
Rate this item
(0 votes)

Gen C Reporter นักศึกษานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต พาไปชมวิธีการดูแลต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่เมืองภูเก็ต มีการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อให้คงไว้ซึ่งร่มเงาแก่ผู้คน

Read 484 times