วันอังคาร, 22 พฤษภาคม 2561 08:48

นักข่าวพลเมือง : ชุดร่างทรงต้อพระจีน จ.ภูเก็ต

Written by
Rate this item
(0 votes)

Gen C reporter นักศึกษานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จะพาไปศึกษา ชุดทรงเจ้าหรือที่เรียกกันว่าชุดร่างทรงต้อพระจีน ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นชุดที่ร่างทรงสวมใส่ในพิธีกรรมต่างๆ มีลักษณะชุดและลวดลายที่แตกต่างกันตามความเชื่ออย่างไร

Read 1434 times