วันพฤหัสบดี, 24 พฤษภาคม 2561 09:59

นักข่าวพลเมือง : หาดแสนสุขที่เปลี่ยนไป จ.ภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)

Gen C Reporter ชายหาดในประเทศไทย นับวันจะสูญหายไป และแปรเปลี่ยนไปตามเวลาและตามแนวทางการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ  นักศึกษานิเทศศาสตร์ (กศบป.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต พาลงพื้นที่หาดแสนสุขซึ่งอยู่ใกล้ ตัวเมืองภูเก็ตมากที่สุด อดีตเคยเป็นชายหาดที่สวยงาม แต่ปัจจุบันกลายเป็นหาดเลน

Read 980 times