วันอาทิตย์, 24 กุมภาพันธ์ 2562 08:13

เปิดตัว PKRU Smart University สู่ Phuket Smart City