ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2739)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถชมวิวไฟฟ้า จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษา สนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์บัตรพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้าที่ 1 จาก 137