วันพุธ, 25 กันยายน 2562 15:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read 80 times