วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562 15:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ในตู้ Load สวิตซ์และเปลี่ยนหัว Termintion kid โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ในตู้ Load สวิตซ์และเปลี่ยนหัว Termintion kid โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read 98 times