วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2562 15:09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้ง TQM ภายใต้กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้ง TQM ภายใต้กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read 137 times