วันพุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2562 15:30

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read 147 times