วันศุกร์, 06 กันยายน 2562 14:23

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณงานเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณงานเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read 132 times