วันจันทร์, 12 มีนาคม 2561 09:50

ประกาศราคาซื้อระบบอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมเดินสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วงเงิน 13,977,303 บาท)

Written by

ประกาศราคาซื้อระบบอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมเดินสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read 416 times

Related items