วันพฤหัสบดี, 22 มีนาคม 2561 09:31

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ หอพักรับรอง และอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ หอพักรับรอง และอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read 298 times

Related items