วันพฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2561 09:54

ประกาศประกวดราคาจ้าง่อสร้างก่อสร้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ หอพักรับรอง และอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by

ประกาศประกวดราคาจ้าง่อสร้างก่อสร้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ หอพักรับรอง และอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read 302 times

Related items