วันพฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2561 10:12

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 20 รายการ ประกอบอาคารวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 20 รายการ ประกอบอาคารวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read 538 times

Related items