วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561 09:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเช่าชุดครุย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน (๒,๒๐๐ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเช่าชุดครุย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน (๒,๒๐๐ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read 304 times

Related items