วันเสาร์, 21 เมษายน 2561 12:11

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างชั้นและติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างอาคาร ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Written by

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างชั้นและติดตั้งสายสัญญาณ  Fiber Optic ระหว่างอาคาร ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read 207 times

Related items