วันพฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2561 10:46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียนจังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียนจังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read 349 times

Related items