วันจันทร์, 06 สิงหาคม 2561 15:36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างเหมาก่อสร้างถนนทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย COVER WAY พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสาธารณูปโภค และงานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วีธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างเหมาก่อสร้างถนนทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย COVER WAY พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสาธารณูปโภค และงานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วีธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

Read 459 times

Related items