วันพุธ, 22 สิงหาคม 2561 14:59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารประกอบและบริเวณโดยรอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารประกอบและบริเวณโดยรอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read 270 times

Related items