วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561 10:23

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกิจกรรมพร้อมหลังคาอเนกประสงค์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกิจกรรมพร้อมหลังคาอเนกประสงค์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read 249 times

Related items