วันศุกร์, 08 มีนาคม 2562 13:07

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดโครงการอบรม “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง”

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดโครงการอบรม “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง”

Read 207 times

Related items