วันศุกร์, 08 มีนาคม 2562 13:38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มการอบรมโครงการอบรม “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง”

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มการอบรมโครงการอบรม “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง”

Read 238 times

Related items