วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2562 10:04

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องจ้างที่ปรึกษาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นไข่มุกอันดามันสู่สากล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

Written by

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องจ้างที่ปรึกษาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นไข่มุกอันดามันสู่สากล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

Read 123 times