วันศุกร์, 13 กันยายน 2562 10:49

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถอาคารกิจการนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถอาคารกิจการนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read 184 times

Related items