วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2559 15:49

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  ตำแหน่ง  อาจารย์  สังกัดศูนย์ภาษา   จำนวน    อัตรา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

Read 1076 times