วันศุกร์, 03 มิถุนายน 2559 12:23

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จนท.บริหารงานทั่วไป)ศูนย์ประสานงาน"นักศึกษาทำงานนอกเวลาเรียน"

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดศูนย์ประสานงาน”นักศึกษาทำงานนอกเวลาเรียน”   จำนวน  1  อัตรา  ลงวันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559  มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้วปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดังนี้

Read 1064 times Last modified on วันศุกร์, 03 มิถุนายน 2559 12:28