วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2559 11:28

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ (ครูพลศึกษา)

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  เงินรายได้  ตำแหน่ง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา  สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ฝ่ายมัธยมศึกษา  จำนวน  1  อัตรา  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2559  บัดนี้มหาวิทยาลัย ฯ  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว

Read 830 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2559 11:33

Related items